Bildbeskrivning

Den pusselbit du saknar

Bildbeskrivning

Affärsidé

Bildbeskrivning

Projektkraft & Partners levererar konsulttjänster inom bygg- och fastighetsbranchen. Affärsidén är att kunna tillföra rätt kompetens där det gör mest nytta. -Den pusselbit du saknar oavsett om uppdraget avser ledning av hela projekt eller som resurs i enskilda tjänster.

Företaget har strategiska samarbeten med andra aktörer för att klara resurssättnig och specialistkunskap även vid större projekt. Samverkan med andra kommer inte att ändra på företagets oberoende ställning

Företaget

Bildbeskrivning

Företaget har säte i Stockholm och bildades 2013 av Anders Hedén som har över 30 års erfarenhet från ledning av fastighetsrelaterade projekt med många välkända byggherrar som agerat både som fastighetsägare och hyresgäster. Erfarenheter har också dragits under många år som anställd i entreprenörsföretag. Erfarenheterna följer med från projekt till projekt och leder till bättre samverkan mellan samtliga aktörer.

Kompetensområden

Bildbeskrivning
Bildbeskrivning

Exempel för såväl nyproduktion som ombyggnad/ renovering av:

  • Flerbostadshus
  • Kontor
  • Sjukvårdslokaler
  • Lätt industri
  • Banklokaler
  • Telekomanläggningar
  • Krimnalvårdsanläggningar
  • Småhus